Organisaties

El Moustaqbal - De Toekomst

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep Marokkaanse vrouwen uit de Molenwijk in Den Haag die het initiatief hebben genomen om de stichting El Moustaqbal op te richten. El Moustaqbal is een ontmoetingscentrum voor alle moeders en meiden uit de wijk en de omgeving.

Wat doen wij?

Hoewel de bewoners van Marokkaanse afkomst een grote groep vormen in de Molenwijk, is er op dit moment geen zelforganisatie die deze bewoners vertegenwoordigt en hun belangen behartigt. Er is een groep Marokkaanse vrouwen en mannen die door taalgebrek geen gebruik kunnen maken van de algemene voorzieningen in de wijk en de stad.
Een concreet voorbeeld zijn de oudere Marokkaanse vrouwen die daardoor in een isolement leven. El Moustaqbal kan deze groep de weg wijzen binnen de Nederlandse samenleving en vervolgens hun participatie bevorderen. Omdat de bestaande organisaties niet in staat zijn de Marokkaanse bewoners te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen, maakt El Moustaqbal zich sterk om de specifieke wensen en behoeften van Marokkaanse bewoners te helpen realiseren. Dat doen wij, wanneer mogelijk, graag in samenwerking met andere organisaties in Molenwijk.

Activiteiten

 • Sport en bewegen (voor jong en oud)
 • Taallessen (voor vrouwen met taalachterstand)
 • Voorlichtingsbijeenkomsten (gezondheid, veiligheid in en rond het huis, opvoeding etc.)
 • Spreekuur (algemene ondersteuning bij administratieve zaken)
 • Schoonmaakacties voor een schonere wijk
 • Multiculturele bijeenkomsten met als doel het bevorderen van de sociale cohesie en de communicatie tussen bewoners van diverse culturele achtergronden
 • Diverse culturele uitjes. Dit om jong en oud bij elkaar te brengen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Handwerk (breien, borduren, schilderen)
 • Speelmiddagen
 • Stimuleren van taalontwikkeling
 • Talentenjacht (jongens en meisjes)
 • Meidenclub
 • Activiteiten voor moeder en kind

Contactgegevens

elmoustaqbal [at] hotmail [dot] com
☎ 06-87391067 of 06-14415155

Bewoners Organisatie Laak Noord

In Stadsdeel Laak wonen mensen die afkomstig zijn uit verschillende culturen en wonen en leven zij dicht op elkaar. Alleen al in Laak Noord bestaat de bevolking voor 80% uit mensen van niet-Nederlandse afkomst.

De inzet van de bewonersorganisatie is gericht op de belangenbehartiging van al deze wijkbewoners, ongeacht cultuur en religie. Daarnaast spant zij zich in om participatie van zowel allochtone als autochtone bewoners te bevorderen.

De Bewonersorganisatie Laakkwartier Noord (BOL) is een multiculturele organisatie met een multicultureel samengesteld bestuur. Zij bestaat helemaal uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de wijk en zet zich in voor de volgende doelen:

 • Een leefbare wijk voor jong en oud;
 • Een kleurrijke wijk, waarin mensen van verschillende culturen met elkaar samenleven en zich thuis voelen;
 • De belangen behartigen van alle wijkbewoners;
 • Stimuleren en het bieden van mogelijkheden aan bewoners om zelf actief in de wijk te zijn en te participeren;
 • Relaties onderhouden met vrijwilligersorganisaties en groepen in de wijk en andere bewonersorganisaties in Den Haag voor het algemeen belang en nieuwe ontwikkelingen.

De BOL

De BOL organiseert regelmatig vergaderingen met groepen bewoners en verenigingen in de wijk. Zo kunnen we met elkaar de wijk leefbaar houden. Ook kunnen we zorgen dat in de wijk die dingen gebeuren die de bewoners belangrijk vinden.

De BOL doet dit niet alleen: zij werkt samen met de gemeente, woningcorporaties,  welzijnsorganisaties, politie en andere autochtone en allochtone organisaties. Kortom alle organisaties die betrokken zijn bij plannen voor of activiteiten in de wijk. Als het nodig is leveren we kritiek en alternatieve voorstellen voor plannen.

Stadsboerderij Molenweide

Stadsboerderij Molenweide werd officieel geopend op 21 maart 2002. De naam Molenweide is gekozen omdat de boerderij in de Molenwijk ligt.

Ontmoetingsplek

De stadsboerderij is een plek in de stad waar u en uw kinderen kunnen zien wat er dagelijks op een boerderij allemaal gebeurt. Iedereen van jong tot oud is welkom. De stadsboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.

De dieren

Op de Molenweide kunt u de volgende dieren tegen komen: koeien, schapen, geiten, varkens, kippen, konijnen en cavia’s. U mag deze dieren (met uitzondering van de varkens) voeren met zelf meegebrachte groente en fruit. De cavia’s mogen dagelijks even op schoot tijdens een speciaal knuffeluurtje. Om 16.00 voeren we de dieren altijd en kinderen mogen daarbij helpen.

Activiteiten op de Molenweide

Op de Molenweide is van alles te doen. Elke woensdagmiddag (14.00-15.30 uur) is er een kleine activiteit voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Toegang is gratis. Daarnaast kunnen kinderen elke maand een speurtocht doen die betrekking heeft op een bepaald thema. Afgelopen jaar waren dat bijvoorbeeld thema’s als spinnen, jonge dieren, egels en kippen. Meer informatie over de activiteiten kunt u ook vinden onder het kopje ‘Nieuws’ op deze site.

Schooltuinen en Buurttuinen

Naast de weide van de stadsboerderij ligt een klein schooltuinencomplex waar basisscholen uit de buurt tussen april en november kunnen tuinieren. Achter de schooltuinen ligt nog een aantal tuintjes voor het zogenaamde buurttuinieren. De inschrijving daarvoor vindt plaats in januari en februari.

Recycling

Op de boerderij kunt u diverse spullen brengen die geschikt zijn om te recyclen:

 • Frituurvet: dit kunt in een afgesloten fles in de gele rolcontainer doen, dit wordt verwerkt tot o.a. brandstof
 • Kleine elektrische apparaten: geef deze af aan de beheerder. Via het project Wecycle worden deze apparaten gerecycled.
 • Batterijen; bij de ingang van staat een kleine ton waarin u batterijen kunt deponeren

Mosaico en Leger Des Heils

Twee ochtenden per week komen twee mensen van stichting Mosaico helpen op de boerderij. Deze stichting verzorgt dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ook komt er één ochtend in de week een groep van het Leger Des Heils. Zij helpen op de boerderij. In het tuinseizoen werken ze veel in de moestuin.

Vrijwilligers

Als vrijwilliger kunt u het hele jaar helpen met de dierverzorging, het organiseren van activiteiten of werken in de moestuin. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met de beheerders.

Openingstijden

De stadsboerderij is (onder voorbehoud) geopend van dinsdag tot en met zondag van 9.00 tot 17.00 uur (Koninginnedag, kerstdagen en 1 januari gesloten).

Adres & contact

Stuwstraat 31
2516 TA Den Haag
Telefoon: (070) 415 54 96
 www.denhaag.nl/stadsboerderijen